jQuery可拖动多功能虚拟键盘插件免费下载

jQuery制作的可拖动多功能虚拟键盘插件,点击输入框弹出虚拟键盘,支持中文英文切换、大小写切换、数字键盘、符号键盘等。

JS代码

<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="js/virtualkeyboard.js"></script> 
<script type="text/javascript"> 
$("#input_val").virtualkeyboard() 
$("#input_val2").virtualkeyboard() 
</script>
打赏
0

评论0

请先

没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录